ZAGREBAČKA RECIKLAŽNA DVORIŠTA ODSAD RADE I NEDJELJOM: Cilj je pružiti kvalitetniju uslugu

Od prošlog tjedna sva zagrebačka reciklažna dvorišta rade i nedjeljom od 8 do 20 sati. Cilj ove odluke je poboljšati kvalitetu komunalne usluge u Zagrebu.

Naime, zbog pandemije je povećana količina otpada koju stvaraju građani, ponajprije zaštitnih maski, rukavica i ambalaže od dezinficijensa pa je u deset fiksnih i devet mobilnih reciklažnih dvorišta uvedeno novo radno vrijeme.

Predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban istaknula je kako je podružnica Čistoća u 2020. sakupila 306.442 tone svih vrsta otpada, što je za 6,41% više nego u 2019., a istovremeno je količina miješanog komunalnog otpada manja za 14,28%.

Pozitivan trend u odvojenom prikupljanju otpada iz prethodnih godina, nastavljen je i u 2020. te su količine odvojeno prikupljenog papira porasle za 30%, stakla za 48%, plastike za 97% i biootpada za čak 3 puta u odnosu na 2019. godinu.

Komentiranje nije dozvoljeno.