ZAGREBAČKA ČISTOĆA: nabavljeno vozilo za odvoz 2 vrste otpada i nastavak edukacija

Početkom lipnja ova je podružnica Holdinga nabavila posebno vozilo za skupljanje i prešanje miješanog komunalnog otpada, papira, bioootpada i plastike, a sve kroz dvije neovisne i odvojene komore za prešanje. Proizvođač vozila je IVECO, dok je proizvođač preša, odnosno komora Costruzioni ecologiche Italija. Nabavljeno vozilo ima kapacitet 10 m3 u većoj te 5 m3 otpada u manjoj komori.

Prešanje je moguće i do omjera 6:1, ovisno o vrsti otpada. Podizači spremnika rade potpuno automatski i neovisno, s time da je moguće prazniti 3 spremnika odjednom ili 1 kontejner i jednan spremnik istovremeno u različite komore. Čistoća ističe kako će isporučenim vozilom značajno povećati učinkovitost rada na pojedinim programima odvoza te znatno unaprijediti standard komunalne usluge u gradu Zagrebu. Napominju kako ovo vozilo stvara znatno manju buku te posjeduje najnoviju verziju Euro 6 ekološkog standarda motora, odnosno filtriranja i obrade ispušnih plinova, što doprinosi manjim emisijama u Zagrebu.

Čistoća, inače, provodi podjelu spremnika za biootpad i vrećica za odlaganje plastične i metalne ambalaže, što su već dobili građani koji žive u obiteljskim kućama, a upravo traje podjela spremnika za biootpad i paketa vrećica građanima koji stanuju u stambenim zgradama. Godine 2018. Čistoća je organizirala čak 78 javnih tribina, a ove godine održalo se 27 događanja sa sličnim ciljem edukacije korisnika.

Komentiranje nije dozvoljeno.