UN OBILJEŽAVA SVJETSKI DAN VODE: U New Yorku se održao najveći skup o vodi u posljednjih 50 godina

Godišnja UN-ova konferencija o vodi održala se od 22. do 24. ožujka u New Yorku i najvažniji je događaj o vodoopskrbi, sanitaciji i higijeni koji organiziraju Ujedinjeni narodi u posljednjih 50 godina. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je angažirana u nizu različitih aspekata organizacije ovog središnjeg događaja obilježavanja svjetskog dana voda, prvenstveno zagovarajući važnost vode u društvu, te ključnu ulogu koju sigurna opskrba vodom, dobri sanitarni uvjeti i higijena imaju za zdravlje ljudi na planeti.
Skup u New Yorku je zamišljen kao interaktivni dijalog o vodi i zdravlju, a konferencija je uključivala početnu i završnu sesiju, šest plenarnih sesija i pet interaktivnih grupa, kao i popratne događaje koje će organizirati sudionici. Rezultati su sažetak koji je predstavio predsjednik Generalne skupštine UN-a.
Mnogobrojni popratni događaji su utvrdili kako politički i zdravstveni dionici mogu bolje i učinkovitije surađivati, a sve u cilju kako bi unaprijedili globalno zdravlje, osigurali dostupnost vode za sve kategorije stanovnika i postigli zajedničke ciljeve. Na skupu je potencirano isticanje uloge zdravstvenog sektora, uključujući pridržavanje normi i standarda zaštite zdravlja, kao i intenzivno planiranje i donošenje novih propisa temeljenih na sve većem riziku za vodu.

Komentiranje nije dozvoljeno.