UDRUGA GRADOVA: Smanjiti nepotrebne rashode i pratiti obavijesti prije donošenja lokalnih mjera!

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine donijela paket mjera pomoći gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Nastavno na prethodne obavijesti Udruge gradova upućene svim članovima 13. i 16. ožujka 2020. godine, Udruga se oglasila novim priopćenjem navodeći kako usko surađuje s državnim tijelima na izradi sistemskih mjera za potporu gospodarstvu i upućuje ih na praćenje daljnjih obavijesti Udruge prije donošenja zasebnih mjera.

Podsjećamo na mjere koje se odnose na JLS, a u cilju održavanja likvidnosti poduzeća, Ministarstvo financija je predložilo beskamatnu odgodu plaćanja i/ili obročnu otplatu poreznih obaveza, nastalih za vrijeme i uslijed posebnih okolnosti. Obročna otplata poreznih obaveza propisat će se u situacijama nužne stabilizacije poslovanja nakon prestanka izvanrednih okolnosti te će se također podmirivati bez obračuna kamata. Budući da će ova mjera utjecati na proračune općina, gradova i županija, Ministarstvo financija omogućit će beskamatne zajmove u cilju nadomještanja propuštenih prihoda s osnove javnih davanja.

Sukladno navedenom,Udruga je dala s preporuku svojim članovima da se u cilju osiguranja likvidnosti proračuna predlaže umanjenje rashoda koji nisu nužni za redovno poslovanje, uključujući troškove manifestacija, dotacije ustanovama i neprofitnim organizacijama koje u ovom razdoblju neće provoditi aktivnosti ili će ih provoditi u ograničenom opsegu.

Predloženo je obustavljanje stvaranja novih rashoda na teret proračuna, osim mjera pomoći gospodarstvu i građanima pogođenim COVID-19 epidemijom, kao i rashoda vezanih uz provedbu projekata financiranih iz bespovratnih sredstava i sredstava fondova EU. Također, preporuka se odnosi i na rashode za aktivnosti i mjere čije bi odgađanje prouzročilo štete za imovinu, živote i zdravlje građana, odnosno štete po proračun.

Komentiranje nije dozvoljeno.