U VODICAMA KREĆE IZGRADNJA NOVE KOLEKTORSKE I VODOVODNE MREŽE: Potpisani ugovori vrijedni 4,1 milijun kuna

U Vodicama su u sklopu projekta „Izgradnja fekalne kanalizacije, vodovodne mreže i telekomunikacijske mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u Vodicama“ potpisani ugovori o gradnji nove kolektorske i vodovodne mreže, a potpisali su ih generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković i direktor Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik Frane Malenica.Potpisana su dva ugovora o sufinanciranju: Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina vodoopskrbe na području Grada Vodice i Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina odvodnje na području Aglomeracije Vodice.

Oba ugovora su vrijedna 4.100.000,00 kuna bez PDV-a od čega se 3.400.000,00 kuna odnosi na fekalnu kanalizaciju, a 700.000,00 kuna na vodoopskrbu. Projekt obuhvaća izgradnju fekalne kanalizacije i vodovodne mreže u sklopu rekonstrukcije dionice državne ceste D8 u vodicama (cca 1,7 kilometara). Planirana je izgradnja 1.050 metara fekalne kanalizacije te vodoopskrbne mreže u dužini od 230 metara.

Kanalizacijska i vodovodna mreža koji su predmet ovog projekta dio su integralnih sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Vodica čiji se nastavak izgradnje planira kroz realizaciju EU projekta Aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima Faza II. S obzirom na status pripremljenosti Aplikacijskog paketa, ishođenost dozvola te riješenost imovinsko-pravnih odnosa projekt Aglomeracije je visokom stupnju spremnosti i planira se realizirati u razdoblju 2021. – 2027.

Komentiranje nije dozvoljeno.