U Dubrovniku završili Adriatic Municipal Days! Nedostaju kadrovi i stručna znanja!

U Dubrovniku je završena dvodnevna konferencija o komunalnoj infrastrukturi,

ADRIATIC MUNICIPAL DAYS, koja je u dva dana okupila više od 120 sudionika, uglavnom vrhunskih stručnjaka na području gospodarenja otpadom i vodnog gospodarstva. Glavni organizator bio je časopis Komunal.

Hrvatski sabor brine o stanju u komunalnom sektoru!

Rješavanje problema gospodarenja otpadom, dostupnosti pitke vode i odgovarajuće postupanje s otpadnim vodama prvi su prioritet očekivanja građana od lokalne samouprave, rekao je jučer na otvaranju ove, druge po redu dubrovačke konferencije, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora zastupnik Mato Franković. Cilj mora biti postizanje veće kvalitete života za sve naše stanovnike te, naravno, i bolje turističke usluge.

Udruga gradova i Zajednica županija podržavaju i potiču transfer najboljih praksi i novih tehnologija

Okupljenim stručnjacima, komunalcima i predstavnicima institucija, obratili su se u ime suorganizatora Marko Ercegović, Udruge gradova u RH i partnera Hrvatske zajednice županija, Miho Baće.

Brojni lokalni primjeri i stručne rasprave

Mnogi sudionici skupa referirali su se upravo u stanje na svojim mikro lokacijama, a kao dobri primjeri istaknuti su case study Krško i Maribor iz susjedne Slovenije. Analizirale su se i prakse u Dubrovniku, gdje se već duže vrijeme radi na pronalasku odgovarajućeg rješenja za odlagalište otpada kako otpad ne bi putovao do kontinentalnih lokacija u Hrvatskoj. Dubrovnik je i pohvaljen kao prvi Smart City u državi,  dok je direktor Vodovoda Dubrovnik Pero Mišković predstavio investiciju od 7 mil. EUR – pročistač pitke vode, koji će Dubrovnik učiniti jednim od predvodnika u vodoopskrbi u Hrvatskoj, ali i na razini zemalja EU.

Nedovoljno koristimo EU novac

Zaključeno je kako postojeća razina korištenja sredstava iz EU fondova u Hrvatskoj i zemljama JIE nije zadovoljavajuća, dok su projekti javno-privatnog partnerstva prisutni u nedovoljnoj mjeri i postoji permanentno nepovjerenje prema privatnim inicijativama u komunalnom sektoru. Imamo na raspolaganju dovoljno novca iz EU izvora, ali nemamo dobre i kvalitetno pripremljene projekte, rekao je Đuro Horvat direktor tvrtke Tehnix koja je ponudila besplatnu izradu projektne dokumentacije komunalcima u Neumu i Otoku Lastovu.

Rasprava o zakonodavstvu

Sudionici su vrlo argumentirano raspravljali o EU direktivama iz područja komunalne infrastrukture te o novom prijedlogu hrvatskog Zakona o komunalnom gospodarstvu. Kritički se promatralo univerzalni pristup kružnom gospodarstvu koje ne vodi računa o malim subjektima ili o manje razvijenim, već nameće iste standarde, čak i u uvjetima kada ne postoje tehničke ili prostorne okolnosti za provođenje takve politike, kao što je to slučaj s odvojenim sakupljanjem otpada koje je nekad u malim sredinama skuplje, ili o odvajanju otpada i postupanja s recikliranim sirovinama na malim otocima.  Pri rješavanju problema komunalne infrastrukture nužno je uvažavanje lokalnih specifičnosti  i financijskih resursa koji ne bi smjeli pri planiranju ulaganja nove troškove investicija uvijek prebaciti na građane.

Nedostaju kadrovi i stručna znanja!

Jedno od ključnih sekorskih ograničenja koje utječe i na dinamiku komunalnih radova, kao i povlačenja sredstava iz EU fondova, odnosi se na nedostatak stručnih kadrova i slabi transfer znanja, dok nedostatak koordinacije državnih tijela predstavlja problem u provedbi infrastrukturnih projekata, kao i međudržanih projekata koji bi angažiranije trebali voditi računa o upravljanju širim regionalnim i EU projektima koji bi trebali otkloniti utjecaj na okoliš ili zagađenju Jadranskog mora i iz prostora BIH.

Zaključci i preporuke s konferencije biti će upućeni vladama svih zemalja u regiji JIE, nadležnim institucijama u Bruxellesu te europskim sektorskim asocijacijama.

Komentiranje nije dozvoljeno.