Otpad je jedna od najaktualnijih tema lokalnih izbora. Nastavak rasprava na konferenciji

Trenutna predizborna kampanja u Hrvatskoj sadrži brojne komentare o gospodarenju otpadom. Teme budućnosti velikih gradova, ali i malih JLS u kontekstu zbrinjavanja otpada vrlo često se obrađuju u raspravama niza političkih aktera i kandidata za župane i gradonačelnike. Upravo su dosadašnje lokalne politike gospodarenja otpadom razlog za vrlo oštre kritike i međusobna prozivanja kandidata koji otpad povezuju s unosnim poslovima. Česta su referiranja na EU regulativu koja umnogome određuje i obvezuje postupanje s otpadom, a većina političara komentira da će biti teško ostvariti ambiciozne ciljeve oko zatvaranja odlagališta, recikliranja, odnosno odvojenog prikupljanja. Obzirom na strukturu sudionika konferencije u Dubrovniku, koja uključuje i predstavnike mnogobrojnih JLS te da se konferencija održava neposredno prije lokalnih izbora, očekuje se daljnje intenziviranje ove teme kroz rasprave na konferenciji.

Komentiranje nije dozvoljeno.