TREBAMO LI DECENTRALIZIRATI PRIHODE OD KONCESIJA?: Država i dalje ubire najviše prihoda od koncesija na lokalna dobra

U zagrebačkom hotelu Westin 23. listopada (petak) održat će se konferencija „Lokalni resursi i koncesije“, a očekuje se sudjelovanje brojnih predstavnika europskih i državnih institucija, Vlade RH, udruga, ali i jedinica lokalne samouprave i tvrtki, s ciljem rasprave o aktualnim temama odgovornog korištenja prirodnih dobara (vode, šume, rude, poljoprivredna zemljišta, energenti…) te izdavanju najrazličitijih vrsta koncesija.

Naime, u RH prevladava centralizirani model u kojem državi pripada najveći dio koncesijskih naknada. Naime, prema podacima za 2018. godinu, izravni prihodi državnog proračuna od naknada za koncesije iznosili su 664,1 mil. KN, dok su direktni prihodi JLPRS-a bili na razini od 111,4 mil. KN.

Je li ovakav model dobar ili bi ga trebalo više decentralizirati bit će jedno od glavnih pitanja zagrebačke konferencije, a raspravljat će se i o resursnoj učinkovitosti, kružnom gospodarstvu, jačanju domaće nabave sirovina, smanjivanju osjetljivosti na tržišne poremećaje te ponuditi rješenja i smjernice za budućnost.

Komentiranje nije dozvoljeno.