Tomislavgrad nastoji pronaći rješenje za zbrinjavanje svog otpada

Godišnje se na području Tomislavgrada, općine od cca 30.000 stanovnika odloži oko 5000 tona otpada. Ukupna pokrivenost općine sustavnim prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada iznosi 95 posto, a po podacima iz 2012.g proizvede se 0,7kg otpada po stanovniku dnevno. Oprema i mehanizacija za prikupljanje i odvoz otpada uglavnom su zastarjela, ističe načelnik općine Ivan Vukadin te dodaje da se pokušava pronaći dugoročna rješenja za problematiku otpada. Jedna od konkretnih opcija odnosila se na osnivanje javnog poduzeća za zbrinjavanje i upravljanje otpadom Pakline d.o.o koje su osnovale tri općine u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine: Prozor-Rama, Kupres te Tomislavgrad. Nakon što su se prve dvije općine povukle iz projekta izgradnje sanitarne deponije Tomislav grad trenutno sam nastoji pronaći prikladno rješenje za zbrinjavanje svog otpada. Komunalni otpad s područja općine prikupljaju i odvoze tri komunalna poduzeća (jedno javno i dva privatna), dok sustavno prikupljanje građevinskog i kabastog otpada nema. Za sada se na području Tomislavgrada ne vrši odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada, odnosno nije organizirano recikliranje otpada niti postoje posude za odvojeno prikupljanje otpada.

Komentiranje nije dozvoljeno.