TEHNIX I EU PROJEKTI: Radi se na poboljšanju tehnologija kompostiranja

Cilj korištenja većine EU sredstava odnosi se na poboljšanja proizvodnih procesa i na veću primjenu inovacija. Međimurski TEHNIX upravo kroz EU projekt, koji je u tijeku, istražuje sve mogućnosti za poboljšanje tehnologija za obradu organskog i biološkog otpada u bio-kompost i za njegovo korištenje u proizvodnji ekološke zdrave hrane. Kompostiranje je u zapadnim zemljama označeno kao jedna od najraširenijih metoda obrade organskog otpada, koja je započela pred nekoliko desetljeća. Nažalost, u RH izostaje odgovarajuća promocija kompostiranja pa je cijeli taj proces, unatoč trudu mnogih komunalaca i JLS, tek na početku.

S druge strane, TEHNIX aktivno sudjeluje u svjetskom tehnološkom procesu zbrinjavanja otpada i dolazi do mnogobrojnih spoznaja i zaključaka o mogućnosti poboljšanja djelovanja organskog otpada koji se sakuplja iz miješanih i različitih izvora. Kroz ovo istraživanje, velika pozornost se posvećuje razgradnji bio-otpada pomoću kontroliranih aerobno bioloških procesa, kako bi konačni proizvod (kompost) bio bogat hranjivim tvarima, čime se može supstituirati gnojiva i upotpuniti prirodni ciklus proizvodnje zdrave hrane. Prikupljeni i obrađeni rezultati pokazuju kako se optimalnost kapaciteta kompostane može postići već s 10.000 ekvivalent stanovnika pa sve do većih postrojenja koja se baziraju na 100.000 ekvivalent stanovnika, iako je za veće kapacitete potrebno uskladiti i optimizirati alimentiranje zelenom biomasom. Navedeni EU projekt provodi se preko Ministarstva gospodarstva RH.

Više informacija dostupno je ovdje.

Komentiranje nije dozvoljeno.