SABOR ODLUČUJE: Očekuje se usvajanje ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU!

Budući da je u Hrvatskom saboru 28. lipnja 2018. zaključena rasprava o novom prijedlogu Zakona, očekuje se da će zakonodavno tijelo prije ljetne stanke usvojiti ovaj važan propis, koji će zamijeniti stari i poprilično nedorečen zakon, koji je u proteklih deset godina pretrpio niz izmjena.

Predlagatelj (Vlada RH) je krajem prošle godine otvorio konzultacije sa zainteresiranom javnošću o odredbama zakona a tijekom 7. sjednice u veljači 2018. Prijedlog zakona je prošao prvo čitanje. Istom prilikom predlagatelju su upućene mnogobrojne primjedbe, prijedlozi i mišljenja pa je početkom lipnja u Sabor stigao Konačni prijedloga zakona.

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu raspravio je predmetni prijedlog kao zainteresirano radno tijelo i zaključeno je kako ovaj prijedlog predstavlja značajno poboljšanje u odnosu na prvo čitanje, te da je prihvaćena većina primjedbi koje su istaknuli u raspravi na Odboru u prvom čitanju. Razlike u odnosu na prvotni prijedlog zakona odnose se na obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, dok je održavanje dijela javnih cesta koje prolaze kroz naselje brisano kao komunalna djelatnost.

Novo je također da se obavljanje dimnjačarskih poslova i održavanje građevina za odvodnju oborinskih voda po novome određuje kao komunalna djelatnost. Sada je propisano da komunalni doprinos ne plaćaju jedinice lokalne samouprave na svom području te da se isti ne plaća za građenje i ozakonjenje vatrogasnih domova, vojnih građevina, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture, nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova, te sportskih i dječjih igrališta, što se također žustro komentiralo u saborskim raspravama.

Na kraju treba spomenuti i vrlo bitnu izmjenu, kojom se briše odredba kojom je bilo zabranjeno trgovačkim društvima koja obavljaju komunalne djelatnosti istovremeno obavljanje tržišne gospodarske djelatnosti, što je proteklih godina izazivalo mnogobrojne prijepore na terenu, posebno u području grobljanske djelatnosti.

 

Komentiranje nije dozvoljeno.