SVJETSKI KONGRES O VODAMA U JORDANU

Od 18. do 22.10. u Jordanu će se održati sajam i Svjetski kongres o vodama, u organizaciji svjetske organizacije za vodu IWA. Konferencija je podijeljena u šest tematskih sekcija, a očekuje se preko 1.200 sudionika iz 80 zemalja, vodećih predstavnika vodnog gospodarstva na globalnoj razini, znanstvenika, tvrtki za razvoj tehnologije, predstavnika zakonodavnih tijela, financijskih institucija, nevladinih organizacija kao i predstavnika poslovnog sektora.
Glavne teme kongresa bit će kako katalizirati promjene i tranziciju u procesima upravljanja vodnim resursima te kako organizirati i osmisliti nove usluge. Osigurati dostupnost vodnih izvora te istovremeno održivi razvoj glavni je globalni izazov ovog sektora, a opće je mišljenje da trenutno vlada pomanjkanje ljudskih resursa jer se velik dio profesionalaca i stručnjaka umirovljuje ili okreće lukrativnijim i konkurentnijim
sektorima. Više informacija i detaljni raspored programa i aktivnosti dostupan je na www.iwanetwork.org.

Komentiranje nije dozvoljeno.