STRETEGIJA NISKOUGLJIČNOG RAZVOJA: Mogućnost za otvaranje i do 80.000 novih radnih mjesta

Javno predstavljanje i stručna rasprava o nacrtu prijedloga Strategije niskougljičnog razvoja RH za razdoblje do 2030. s pogledom na 2050., održani su u petak, 14.07., u organizaciji HGK i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Obvezujući klimatski i energetski ciljevi Europske unije za 2030. godinu uključuju smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40% u odnosu na 1990. godinu i udio obnovljivih izvora energije od najmanje 27% u ukupnoj potrošnji energije. Kao poželjan cilj ističe se povećanje energetske učinkovitosti za 30%. U tu svrhu, Nacrt će predstavljati temeljni dokument društveno-gospodarskog razvoja koji će se obvezujuće prenijeti u sektorske politike i s njima biti dugoročno usklađen kako bi krajnji cilj za postizanje niskougljičnog gospodarstva bio ostvaren. U Nacrtu je utvrđen niz mjera koje će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova u različitim sektorima: energetici, industriji, prometu, kućanstvima i uslugama, poljoprivredi, korištenju zemljišta, promjeni korištenja zemljišta i šumarstvu, gospodarenju otpadom. Potpredsjednik HGK za industriju i IT, energetiku i zaštitu okoliša Tomislav Radoš istaknuo je kako je to prilika za gospodarski rast i razvoj i otvaranje novih i do 80.000 radnih mjesta do 2030. godine te kreiranje rada i novih proizvoda.

Komentiranje nije dozvoljeno.