Srijemska Mitrovica dobiva liniju za odvajanje otpada!

Početkom godine potpisan je ugovor o izgradnji hale za smještaj linije za odvajanje otpada na regionalnom odlagalištu „Srijem – Mačva“ u Srijemskoj Mitrovici. Izgradnjom hale stječu se uvjeti za pravilno odlaganje i odvajanje korisnog dijela otpada, odnosno onog dijela koji se može reciklirati i prodati. Vrijednost investicije je oko 420 tisuća EUR, a rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izgradnja linije za odvajanje otpada već je u tijeku, a veličina cijelog objekta trebala bi iznositi oko 2.000 m2.

Komentiranje nije dozvoljeno.