TEHNIČKA I DIGITALNA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNOG SEKTORA: Specijalizirana konferencija o vodama (Zadar, 13.-14.09.)

Nakon vrlo uspješne zagrebačke konferencije o vodama, vodno-komunalni sektor ponovno okupljamo u Zadru 13. i 14. rujna!

Ovoga puta riječ je o specijaliziranoj konferenciji namijenjenoj isključivo vodno-komunalnim tvrtkama, dobavljačima tehnologija, projektantima i akademskoj zajednici jer će glavne teme biti tehničke prirode.

Glavna tema konferencije bit će optimizacija usluga kroz smart tehnologije i inovativna rješenja, a tematski naglasci obuhvaćaju sljedeće:

– digitalizacija i automatizacija poslovanja

– sustavi daljinskog mjerenja

– smanjenje gubitaka

– primjena GIS tehnologija

– bolja organizacija rada

– edukacija i kadrovska poboljšanja

Skup u Zadru bit će idealna prilika za upoznavanje s najnovijim tehnologijama i rješenjima, čija primjena omogućava veću produktivnost, uštede, bolju organizaciju rada te, u konačnici, zadovoljnije korisnike usluga.

PRIJAVNICA

PROGRAM

Više informacija i prijave: info@komunal.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.