Samobor: sanacija odlagališta otpada od 14 mil. EUR

Za sanaciju odlagališta otpada Trebež koje je od centra Samobora udaljeno 3,5 km, predviđeno je ulaganje od 96 mil. KN, od toga 85 posto iz EU fondova i 15 posto iz Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Procjenjuje se da je na Trebežu odloženo oko 377 tisuća tona otpada koji zauzima oko 37 tisuća m2. Za sanaciju odlagališta otpada Trebež u potpunosti su osigurana sredstava koja ne zadiru u gradski budžet. Nastavljamo poticati gradonačelnike i načelnike općina da pripremaju projekte, pratimo ih stručno i financijski u Ministarstvu i u Fondu kako bismo maksimalno ubrzali sanacije i dostigli rokove za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović. Tako je u centru Samobora nedavno realiziran projekt podzemnog kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada vrijedan 200 tisuća kuna, a u tijeku je i priprema projekta gradnje reciklažnog dvorišta.

Komentiranje nije dozvoljeno.