ROVINJ DOBIO CENTAR ZA PONOVNU UPORABU: Novi život za stare predmete!

Na lokaciji reciklažnog dvorišta „Gripole“ u Rovinju nedavno je otvoren Centar za ponovnu uporabu odbačenih predmeta, a čija je svrha ponovno korištenje odbačenih predmeta koje građani više ne koriste, kao što su primjerice stari namještaj, posuđe, električni uređaji i oprema, dječja kolica, bicikli i ostala roba široke potrošnje.

Ovom će se mjerom također doprinijeti razvoju kružnog gospodarstva, u kojem se iskoristivi resursi zadržavaju u gospodarstvu kako bi se opetovano, produktivno upotrebljavali i tako stvarali novu vrijednost. Time se poštuje hijerarhija gospodarenja otpadom, gdje su u prvom planu sprječavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, odvojeno prikupljanje otpada, recikliranje i kompostiranje.

 

Komentiranje nije dozvoljeno.