Rijeka: Čistoća predstavila nova eko vozila nabavljena uz sufinaciranje Fonda

U sklopu Riječkih energetskih dana, riječka Čistoća predstavila je nova električna vozila, 4 električna bicikla, kamion s pogonom na stlačeni prirodni plin te mobilno reciklažno dvorište koje se putem fotonaponskih panela opskrbljuje električnom energijom. Nova vozila obišli su i riječki gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima i Danijel Žamboki, pomoćnik ministra za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Navedena oprema treba rezultirati znatno većom zaštitom okoliša i energetskom učinkovitošću uz istovremeno unaprjeđenje integriranog sustava primarne selekcije, priopćili su iz KD Čistoća. Višenamjenska električna komunalna vozila tipa Mega koriste energiju pohranjenu u akumulatoru i značajno smanjuju onečišćenje zraka u gradu. Riječ je o vozilima na električni pogon iz serije Multitruck Kipera, najveće brzine kretanja 40 km/h, radijusa okretanja 4 metra i dosega baterija 110 kilometara. S druge strane, električno vozilo-porter, namijenjeno prikupljanju papira i kartonske ambalaže, nabavljeno je uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a porter namijenjen prikupljanju tetra ambalaže je nabavljen u suradnji s tvrtkom Tetra Pak. Predstavljena su i 4 električna bicikla IEV Cargomaster Light, također kupljena uz sufinanciranje Fonda.

Komentiranje nije dozvoljeno.