IWA: Nužna je daljnja informatizacija opskrbe vodom

Svjetska udruga za vodu (IWA) zauzima vrlo aktivan položaj u raspravama o budućnosti utjecaja ICT sektora na upravljanje vodnim resursima. IWA pokreće niz projekata s temom inovacija u poslovima s vodom, a ista tema je predviđena i na jednom od glavnih kongresa IWA World Water Congress & Exhibition 2016. Demokratizacija procesa primjene računala sve do granica znanstvene fantastike postavila je pred stručnu javnost objektivno pitanje o tomu mogu li računala nadmašiti njihove ljudske kreatore? Upravo su ICT tehnologije bile ključne za pronalazak velikih tehnoloških otkrića u posljednja tri desetljeća. IWA smatra da sektor voda i kanalizacije, a to je usporena industrija s tisućljetnom tradicijom, ima velike koristi od informacijske i komunikacijske tehnologije, odnosno od ICT sektora koji olakšava način na koji će se u budućnosti proučavati, dizajnirati, optimizirati i upravljati sustavima vode i odvodnje. IWA stoga potiče raspravu o primjeni pametnih tehnologija poput nanomaterijala, mikrobioloških alata ili mikrobnih ćelija, koje su već djelomično promijenile sektor voda, ali i otvara dileme o potrebi osiguranja prava građana u smislu privatnosti i sigurnost njihovih podataka ili o mogućnim gubicima nekih radnih mjesta uslijed sve veće primjene informatizacije u ovom sektoru.

Komentiranje nije dozvoljeno.