Revizija otpada u Europi! Godišnje se proizvede 2,5 mlrd. tona otpada, 5 tona po osobi

Europska agencija za okoliš (EEA) objavila je prošli mjesec reviziju 36 nacionalnih i regionalnih programa za sprečavanje nastanka otpada usvojenih do kraja 2014. godine. Iako je ukupna količina stvorenog otpada smanjena za otprilike 1 posto u razdoblju 2004 – 2012. godine, postoji još mnogo prostora za napredak, jer se uistinu radi o ogromnim količinama otpada od čak 2,5 mlrd. tona. Otpad ima veliki utjecaj na europski okoliš uzrokujući onečišćenje, povećanje emisije stakleničkih plinova te značajne gubitke sirovina. Prevencija otpada u Europi je drugo u nizu EEA-inih godišnjih mišljenja, a analizirani programi pokrivaju širok raspon sektora i vrsta otpada. Većina ih apostrofira organski i komunalni otpad, odbačenu električnu i elektroničku opremu te ambalažni i opasni otpad. Opći je cilj razbijanje veza između gospodarskog rasta i utjecaja na okoliš povezanog s generacijom otpada. Podizanje svijesti i informiranje najčešći je instrument prevencije. Stvarna učinkovitost programa prevencije otpada još se ne može ocijeniti, ističe EEA. Ubuduće će se pokušati povezati stvaranje otpada s ključnim socio-ekonomskim pokazateljima, ciljevima i mjerama prevencije.

Komentiranje nije dozvoljeno.