PRIVATNI KOMUNALCI: NEVKOŠ Vinkovci je uspješan primjer! Sortiraju 150 tona otpada

Unatoč generalnom stajalištu stručne javnosti kako poslovanje u komunalnom sektoru treba biti rezervirano za javne tvrtke, već postoje mnogobrojni primjeri uspješnih komunalaca u privatnom vlasništvu. NEVKOŠ je privatna tvrtka nadležna za skupljanje komunalnog otpada sa područja Vukovarsko-srijemske županije, te za javnu higijenu na području Grada Vinkovaca. Tvrtka zapošljava 56 djelatnika raznih profesija.

Voditelj odjela za kvalitetu, sigurnost i zaštitu okoliša Ivan Bertić ističe da NEVKOŠ jednostavno mora biti agilan i ispred drugih, stoga predvodi mnogobrojne tehnološke i poslovne inicijative, a upravo se spremaju za čipiranje kanti. Njihovo vinkovačko reciklažno dvorište bio je prvi registrirani objekt te vrste u Hrvatskoj, a u okviru reciklažnog dvorišta nalazi se i sortirnica koja zapošljava 14 osoba, radi u dvije smjene i mjesečno sortiraju 150 tona otpada.

NEVKOŠ skreće pažnju na nekoliko izazova na koje postojeći sustav gospodarenja otpadom na državnoj razini mora odgovoriti, a to je rascjepkanost sustava i  financiranje malih komunalnih poduzeća. U poslovima s otpadom isplativost isključivo ovisi o količini, a danas u mnogim komunalnim društvima upravo taj uvjet izostaje. Trebalo bi razmotriti obavezu izgradnje reciklažnih dvorišta za naselja veća od 3.000 stanovnika. Treba postaviti pitanje isplativosti i financiranja troškova održavanja, zaključio je Ivan Bertić.

Komentiranje nije dozvoljeno.