PRIJEDLOG ZAJEDNICE ŽUPANIJA: Novi fond za pokrivanje nenamjernih grešaka kod vodnih projekata

Radi se o problemu naknadne penalizacije do koje dolazi u slučajevima pojava nepravilnosti kod provođenja nekih europskih projekata, što bi moglo dovesti u pitanje mnogobrojne započete projekte u sektoru vodno-komunalne infrastrukture, upozorava Hrvatska zajednica županija.Europski prosjek uskrata kreće se od 5 do 7% vrijednosti projekta, a zbog visoke vrijednosti vodnih projekata sporni iznosi često dosežu desetine milijuna kuna, koji padaju na teret komunalnih tvrtki. Zajednica županija predlaže definiranje pravila i postupanja kako bi se nenamjerne greške svele na najmanju moguću mjeru, a u slučaju da do njih ipak dođe, da se šteta pokrije iz državnog fonda koji bi raspolagao s oko 60 mil. KN. Spomenute kazne padaju na teret javnih isporučitelja vodnih usluga, što bi moglo ugroziti provođenje projekata, ali i same nositelje, kazao je Goran Pauk, predsjednik Hrvatske zajednice županija. HZŽ predlaže da se definiraju pravila po kojima će se projekti provoditi, odrede tijela koja će dati obvezujuće mišljenje o dokumentaciji, kao i da se u provedbu ovih važnih infrastrukturnih projekata uključe državne stručne službe u lancu iznad javnih naručitelja.

Komentiranje nije dozvoljeno.