PREDSTAVLJENE NOVE MISIJE EU-a ZA ZELENIJU BUDUĆNOST: Cilj je pronaći rješenja za globalne izazove današnjice

Europska komisija pokrenula je pet novih misija EU-a, s vizijom zajedničkog poboljšanja uvjeta života ljudi u Europi i svijetu, a usmjerene su na goruće probleme ljudskog zdravlja, klime i okoliša.

Iznikle su iz Obzora Europa kao nova ideja i jedinstven koncept u okviru politike EU-a te okupljaju različite službe Komisije pod vodstvom devet članova kolegija kako bi se organizirala potpora za istraživanja s ciljem provođenja u djelo glavnih prioriteta Komisije i pronalaženja rješenja za neke od najvećih izazova današnjice, među kojima su prilagodba klimatskim promjenama, zaštita mora, oceana i slatkih voda, život u zelenijim gradovima i osiguravanje zdravog tla i hrane.

Uključuju, među ostalim, istraživačke projekte i poticanje inovacija, političke mjere i zakonodavne inicijative, s konkretnim ciljevima, određenim rokovima i velikim učinkom na društvo. Misije su novi, zajednički pristup rješavanju nekih od glavnih problema našega doba.

U svakoj od njih utvrđeni su konkretni ciljevi u definiranim vremenskim okvirima. Kako bi se ti ciljevi ostvarili, ključnu ulogu imaju istraživanja i inovacije, uz nove oblike upravljanja i suradnje te nove oblike suradnje s građanima i uključivanje mladih.

Na primjer, za prilagodbu klimatskim promjenama planira se staviti na raspolaganje 100 milijuna eura za pokazne projekte velikih razmjera s ciljem sprječavanja katastrofa poput poplava, prilagođene lokalnim uvjetima. U okviru provođenja misije „ocean i druge vode” stvorit će se mreža oglednih centara na razini morskih bazena i riječnih slivova te proširiti mreže zaštićenih morskih područja. U misiji „klimatski neutralni i pametni gradovi” u odabranim će se gradovima uključiti građane u formuliranje „klimatskih ugovora za gradove” kako bi se ostvarila klimatska neutralnost do 2030., dok će se u misiji „plan za tlo” poticati sudjelovanje u građanskim znanstvenim inicijativama kako bi se zajednički popravilo stanje tla.

Komentiranje nije dozvoljeno.