POVIJESNI UGOVORI: Zajednička opskrba vodom u pograničnim područjima RH i BiH

Krajem prošlog mjeseca u Ljubuškom su potpisani ugovori o isporuci/prihvaćanju vode za tri vodoopskrbna sustava presječena državnom granicom, između predstavnika nadležnih jedinica lokalne samouprave i isporučitelja vodne usluge iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Radi se o vodnogospodarskim područjima Dubrovnik-Neum, Vrgorac-Ljubuški te Imotski-Posušje.

Ovo je značajan napredak u rješavanju zajedničkih pitanja u vodno-komunalnom gospodarstvu, a omogućit će se sufinanciranje izgradnje zajedničkih objekata za sustave koji već jesu ili će biti zajednički građeni, te sudjelovanje zainteresiranih stranaka u pokrivanju dijela troškova investicijskog održavanja zajedničkih objekata u odnosu na odobrenu količinu vode koja se može isporučiti. Inače, spomenuti ugovori temelje se na dugogodišnjoj bilateralnoj suradnji između Hrvatske i BiH, odnosno Ugovoru o uređenju vodnogospodarskih odnosa između Vlada dviju država iz 1996. godine te Ugovoru o presječenim sustavima.

Na osnovi navedenog Ugovora, isporučitelji vodnih usluga i nadležne jedinice lokalne samouprave obiju država čiji sustavi javne vodoopskrbe su presječeni državnom granicom, potpisuju provedbeni ugovor o isporuci/prihvaćanju vode. Tako su u Ljubuškom potpisana čak tri provedbena ugovora o isporuci i prihvaćanju vode. Svečanom potpisivanju nazočili su predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda iz Republike Hrvatske na čelu s državnim tajnikom dr. sc. Mariom Šiljegom. „Ovo je povijesni ugovor za rješavanje dugogodišnjih problema te smo već krenuli sa zajedničkim projektima s Hrvatskim vodama“, kazala je direktorica JKP Komunalno Neum Ljuba Goluža.

Komentiranje nije dozvoljeno.