ISTJEČE ROK ZA PRILAGODBU UREDBI: Zagreb nabavlja vozila za prikupljanje i odvoz otpada. Postavljeni podzemni spremnici

Dvadeset godina nakon prvog podzemnog kontejnera za otpad u Hrvatskoj, krajem 2017. oni su postavljeni i u glavnom gradu na tri lokacije. Standardni komplet sastoji se od pet spremnika – dva za plastiku i po jedan za papir, staklo i tekstil. Direktorica Čistoće Zagreb Marina Lovrečki najavila je da bi se u zonama gradnje objekata moglo naći još ovakvih formacija, dok je gradonačelnik Bandić objasnio da je želja grada da reciklažna dvorišta, zeleni otoci i spremnici za odvojeno prikupljanje otpada budu nevidljivi, zato je savršeno da budu pod zemljom.

Cijena kompleta pet podzemnih spremnika zapremnine 1.100 litara je 180.000 KN. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, za čiju prilagodbu 1. veljače istječe rok, bit će obavezno odvojeno prikupljanje otpada zbog čega grad intenzivno ulaže u nabavu nove opreme. Raspisan je natječaj za nabavu 50 različitih vozila za odvoz i prikupljanje otpada vrijednosti 43,5 mil. KN (bez PDV-a), a otvorene su i ponude  pristigle za 174.000 kanti za biootpad.

Uz sve navedeno, Zagreb bi u 2018. trebao dobiti dva nova reciklažna dvorišta, a cilj je u konačnici što više odvajati otpad na kućnom pragu.

Komentiranje nije dozvoljeno.