POTREBA ZA DODATNIM OBRAZOVANJEM U SEKTORU: Institut za vode Josip Juraj Strossmayer priprema edukacije

Sukladno ranijim najavama očekuje se kako će uskoro započeti ciklus obuke za predstavnike vodno-komunalnog sektora, a nakon što je Institut uspješno započeo sa svojim radom. Tijekom proteklog desetljeća u RH su se provodili različiti ciklusi sektorske edukacije, uglavnom su dominirale edukacije o upravljanju infrastrukturnim vodno-komunalnim projektima, što je bilo i razumljivo jer su se u tom periodu započeli mnogi projekti aglomeracija ili izrade uređaja za pročišćavanje financiranih iz EU izvora. Ranije ciljane skupine edukacije bili su zaposlenici gradova, općina i isporučitelja vodnih usluga koji su radili na pripremi i provedbi infrastrukturnih vodno-komunalnih projekata. Sukladno tome, polaznici su bili pripremani za sve ključne faze europskih projekata, od pripreme i dizajna do razvoja i provedbe vodno-komunalnih projekata. 

Naredni ciklus edukacije koje će se provoditi na tržištu bi sukladno strateškim odrednicama trebao uključiti sve segmente sektorskih izazova – od smanjenja gubitaka, upravljanja uređajima, kadrovsku problematiku, kao i rastuće aspekte borbe s klimatskim promjenama. 

Komentiranje nije dozvoljeno.