POREČ U 2019. RECIKLIRAO 10% VIŠE OTPADA: U sustav je uloženo 23 mil. KN

Europska regulativa o održivom zbrinjavanju otpada pred građane je stavila nove izazove kad su u pitanju odlaganje i zbrinjavanje otpada, a najnoviji rezultati pokazali su kako su stanovnici Grada Poreča vrlo brzo prepoznali važnost održivog gospodarenja otpadom i povećali količinu otpada koji recikliraju.

Tako su Porečanke i Porečani u 11 mjeseci 2019. godine reciklirali čak 10% više otpada u odnosu na 2018. godinu. Drugim riječima, postotak recikliranog otpada povećan je s 22% na 32%. – Još jednom se pokazalo kako je ulaganje u sustav uz stalnu edukaciju građana  ključ napretka. Ulaganje u sustav, uz suradnju s građanima, jedan je od glavnih razloga za postignute dobre rezultate u Gradu Poreču – naglasili su iz Usluge Poreč d.o.o.

Nadodali su i kako je u proteklom razdoblju u razvoj cijelog sustava uloženo ukupno 23 mil. KN, a to uključuje sredstva za razvoj sustava odvoza otpada, sredstva za razvoj sustava za prikupljanje i zbrinjavanje otpada, nabavu novih spremnika, uspostavu novih timova, ali i edukaciju. U prošloj je godini uspješno uspostavljen sustav rada reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta gdje su građani odvojeno predali više od 400 tona otpada, a novina je i sakupljanje glomaznog otpada direktno na kućnom pragu.

Ono što nas posebno veseli je činjenica da naši građani prepoznaju važnost odvajanja i recikliranja otpada, a uz to raste svijest naših građana da otpad nije isto što i smeće. Ponosni smo na rezultate koje smo ostvarili u suradnji s našim građanima te svima ovim putem i zahvaljujemo jer nas svojim primjerima uče kako se čuva okoliš – izjavio je direktor Usluge Poreč Milan Laković.

Komentiranje nije dozvoljeno.