PANNONIAN CEMETERY DAYS: Potrebno više novca za infrastrukturu na grobljima u urbanim sredinama

Broj stanovnika u gradovima u Europi raste, dok se istovremenom potrebe za komunalnim uslugama povećavaju. U nekim hrvatskim gradovima infrastruktura na grobljima u gradovima na razini je prošlih stoljeća, zbog čega se može reći da se u ovom dijelu komunalnog standarda sve više udaljavamo od EU standarda. Kako bi Varaždinci imali dostojnu ceremoniju ispraćaja Parkovi i Grad Varaždin su izradili projektnu dokumentaciju za novu grobnu kuću još 2009.godine. Međutim, projekt izgradnje grobne kuće u Varaždinu od tada čeka s realizacijom jer Grad Varaždin nema sam sredstava za njezinu izgradnju, a ne postoje niti raspoloživi fondovi iz kojih bi se povukla sredstva.

Ruralne sredine do 5.000 stanovnika mogle su do sada, a mnoge su to i napravile, riješiti problem izgradnje groblja i grobne infrastrukture, poput grobne kuće, sufinanciranjem sredstvima EU. Međutim, mjere koje su bile na raspolaganju nisu financirale takvu infrastrukturu u urbanim sredinama. Upravo urbane sredine su dominantne što se tiče broja sahrana, a u njima se nije sufinancirala izgradnja ovakve infrastrukture. Održavanje groblja spada u komunalnu djelatnost koja se obavlja po temeljnom načelu neprofitnosti. Komunalne djelatnosti ne obavljaju se radi stjecanja dobiti.

S obzirom na to, Grad Varaždin, a i mnoge druge urbane sredine, nisu u mogućnosti ni napraviti iskorak koji se tiče kvalitete komunalne usluge i komunalnog standarda jer komunalna poduzeća nemaju sredstava financirati. S druge strane, niski standard građana diktira niske komunalne naknade, pa tako ni grad nema dovoljno sredstava da sam financira izgradnju ovakve infrastrukture.

Kako bi u narednim godinama smanjili produbljivanje jaza u komunalnom standardu između Hrvatske i EU u djelatnosti održavanja groblja nužno je da se donesu mjere koje bi u budućem razdoblju omogućavale financiranje izgradnje infrastrukture na grobljima, aktivnosti usmjerenih na očuvanje kulturne i prirodne baštine na grobljima i aktivnosti usmjerene na smanjivanje utjecaja groblja na okoliš. Naravno, od najavljenih Pannonian Cemetery Daysa u Osijeku očekujemo i da ćemo svi zajedno predložiti konkretne mjere financiranja obnove, proširenja i gradnje infrastrukture na grobljima.

Komentiranje nije dozvoljeno.