NOVI PROIZVOD IZ KOPRIVNICE: Komunalac predstavio DomKo

Koprivnički Komunalac poznat je po uvođenju novih procesa i tehnologija, a ovoga puta radi se o upotrebi biorazgradivog otpada iz domaćinstava. DomKo je kompost nastao iz biorazgradivog otpada prikupljenog iz okućnica koji ulazi u proces kompostiranja te nakon niza kontroliranih aktivnosti nastaje visoko kvalitetan finalni proizvod – kompost I klase.

Kompostište za obradu biootpada otvoreno je 2011. godine u okolici grada gdje se prikuplja biootpad nastao kao rezultat aktivnosti poduzeća na uređenju i održavanju zelenih površina te zeleni otpad iz domaćinstva. Krajnji proizvod je kompost koji, prema provedenim analizama, ima karakteristike kvalitetnog organskog poboljšivača tla, što znači da se preporučuje koristiti ga kao organsko gnojivo. Dosad su ga građani mogli kupiti samo na kompostištu, no od ove godine odlučili smo pakirati ga u vreće od 50 litara i tako je nastao DomKo kojeg korisnici mogu kupiti na blagajnama Komunalca, poručila je predsjednica Uprave Nataša Tetec.

Gradonačelnik Mišel Jakšić uvjeren je kako će DomKo postati korisno sredstvo u vrtlarskim poslovima, a i pokazatelj je kako se na dobar način može iskoristiti sve ono što se dobiva odvojenim prikupljanjem otpada. Koprivnica je drugi grad u Hrvatskoj po razvrstavanju otpada, što je dobar poticaj da novim projektima pratimo taj trend. Tu je Komunalac napravio velike iskorake, a ove godine nas čeka ulaganje u reciklažno dvorište i pretvaranje kompostane u mini pogon, kazao je je gradonačelnik Jakšić.

Komentiranje nije dozvoljeno.