OTPAD I EU FINANCIRANJE: Je li se dosada moglo povući više sredstava iz Bruxellesa?

Rješavanje problema otpada u okolišu zaslužuje bolju društvenu i medijsku promociju, ali podrazumijeva i bolje prioritetne pozicije pri financiranju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Hrvatska je napravila civilizacijski iskorak u Regiji JIE promatramo li saniranje divljih odlagališta, ali još uvijek postoji niz kriznih točaka u okolišu te posebno u Jadranskom moru, koje treba žurno i neodgodivo identificirati te uključiti u EU financiranje narednog programskog razdoblja.

Na taj način ostvarit će se koristi za okoliš i za društvo, ne samo u RH nego i na razini EU. Rješavanje problema morskog otpada je veliki globalni izazov, a Hrvatska kao pomorska zemlja ima veliku odgovornost upravljanja ovim važnim resursom.

Prevencija odlaganja otpada na kopnu jedan je od ključeva za smanjenje morskog otpada, posebno oko alarmantnog udjela štetne i opasne mikro plastike. Otpad je i dalje u EU glavna komunalna tema te ima veliki učinak na funkcioniranje lokalnih zajednica i kvalitetu života građana, stoga se vrlo često mogu čuti mišljenja u stručnim krugovima kako se u prethodnom razdoblju trebalo povući još više sredstava za otpad i EU novcem riješiti preostali razvojni i okolišni izazovi.

Komentiranje nije dozvoljeno.