Novim webom ˝Dubrovačko oko˝ riješeno više od 130 komunalnih problema koje su prijavili građani

Ovaj tjedan su predstavljeni rezultati nove web interaktivne platforme Grada Dubrovnika ˝Dubrovačko oko˝ koja je s radom započela prije nešto više od mjesec dana. Radi se o inovativnoj aplikaciji preko koje građani mogu prijaviti različite probleme ili bilo koji oblik komunalnog nereda u cilju što učinkovitijeg rješavanje istog. Na ovaj je način realizirana neposredna interakcija između građana i Gradske uprave u realnom vremenu. Dosad je zaprimljeno ukupno preko 300 prijava od kojih je riješeno više od 50 posto. Broj prijava nam pokazuje kako je pokretanje ove aplikacije bio dobar projekt, kazao je zamjenik gradonačelnika Željko Raguž, ističući kako broj prijava koji iznosi sedam, osam prijava dnevno nije velik broj pogotovo ako se uzme broj gostiju koji trenutačno borave u Gradu. www.dubrovacko-oko.hr.

Komentiranje nije dozvoljeno.