Nevladin sektor aktivan u edukacijama predškolske djece! Održane radionice o odvajanju otpada

Udruga za održivi razvoj Hrvatske (UZOR), koja provodi društveno odgovorne aktivnosti, održala je dvije radionice o odvajanju otpada za djecu predškolske dobi u vrtiću u Humu na Sutli. Mališanima je prikazana interaktivna prezentacija fotografija „Otpad nije smeće“ putem koje su se upoznali sa sastavom prosječne hrvatske kante za smeće, razlikom između otpada i smeća, različitim vrstama otpada, štetnostima gomilanja otpada na deponijima za okoliš i ljude te odvojenim sakupljanjem i recikliranjem otpada.

Dodatnih aktivnosti, poput prikaza korisnih predmeta izrađenih od otpada i igara u kojima su mlade generacije pokazale svoje znanje o odvajanju otpada, nije nedostajalo, a takva praksa provodi se u sve više vrtića diljem Hrvatske. U Hrvatskoj još uvijek većina otpada završi neiskorištena, na odlagalištima, što je najmanje ekonomična opcija, koja je, također, u suprotnosti s europskom politikom kružne ekonomije i cilja na povećanu upotrebu sekundarnih resursa. Stoga su edukacije stanovništva, posebno onih najmlađih, nezaobilazan dio aktivnosti u podizanju ekološke svijesti i postizanju europskih okolišnih i energetskih ciljeva.

Komentiranje nije dozvoljeno.