NAJAVA 14.09.: Velika konferencija o otpadu u Zagrebu

Sredinom rujna u zagrebačkom hotelu Westin održat će se velika tematska konferencija pod nazivom ”Primjena ciljeva upravljanja otpadom – mogućnosti i izazovi˝. Europa želi biti globalni predvodnik u smanjenju odlaganja otpada i povećanja recikliranja, stoga ne čude sve rigorozniji nacionalni ciljevi u pogledu komunalnog i ambalažnog otpada te odvojenog prikupljanja.

Poseban tematski naglasak konferencije bit će na potrebi ukidanja odlaganja otpada na odlagališta. Prema EU, do 2035. količina komunalnog otpada koji će se odlagati na odlagališta morat će biti tek 10 % ukupne količine nastalog komunalnog otpada. Jesu li konačno u Hrvatskoj stvoreni preduvjeti za dinamiziranje poslova s otpadom? Ohrabruje što se nakon dužeg vremena i ”pravnog vakuma” krenulo s raspisivanjem niza natječaja i s pokretanjem konkretnih aktivnosti na razini komunalnih društava i JLS-ova.

Konferencija će stoga okupiti ključne donositelje odluka i vodeće stručnjake iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, a kroz cjelodnevni program raspravljat će se o trenutnim izazovima, istaknuti najbolje prakse i predložiti rješenja u postupanju s otpadom. Naglasci su na temi primjene industrije 4.0., digitalnih tehnologija i softvera u gospodarenju otpadom, odvojenom prikupljanju i recikliranju, sanaciji odlagališta, EU financiranju, tržištima sekundarnih sirovina, edukaciji stanovništva i promjenama navika ponašanja. Govorit će se i o dinamici izgradnje centara za gospodarenje otpadom, energetskoj oporabi otpada itd.

Sve navedeno doznat će se u Zagrebu 14.09., a organizatori očekuju preko 200 sudionika i preko 150 komunalnih društava. PRIJAVNICA. Više na  info@komunal.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.