KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE: Komunalna naknada i druga otvorena pitanja u praksi

Rokovi donošenja općih akata o komunalnoj naknadi istekli su početkom veljače. Odluke o komunalnoj naknadi i vrijednosti bodova uglavnom su donesene i stupile na snagu, a u gradovi i općine užurbano se pripremaju i donose brojna rješenja o komunalnoj naknadi pravnim i fizičkim osobama na svom području. Međutim, otvorena su praktična pitanja i teme koje mogu imati dalekosežne i prilično negativne posljedice na zakonitost i učinkovitost naplate komunalne naknade.

Konzultantsko savjetovanje u organizaciji LIBUSOFT CICOM održat će se u četvrtak, 14. ožujka 2019. od 9:30 do 15:00 sati u Zagrebu (Hotel Aristos, Cebini 33, Buzin). Obraditi će se teme iz područja Općeg poreznog zakona i primjene na komunalnu naknadu i na druga javna davanja u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Više o savjetovanju dostupno je ovdje.

Komentiranje nije dozvoljeno.