KONFERENCIJA BIOOTPAD I KOMPOSTIRANJE: Kako riješiti problem biootpada? (20.12., Zagreb)

Više od 60% JLS u Hrvatskoj i dalje nema uspostavljen sustav odvojenog prikupljanja biootpada, a prema EU Direktivi o otpadu, to će im biti obveza za malo više od godinu dana – točnije do 31.12.2023.

Istovremeno, procjenjuje se kako je tijekom 2021. na odlagalištima završilo 66% biootpada iz komunalnog otpada, odnosno skoro 330 tisuća tona, a razlog tome je i nedostatak infrastrukture. Tako je u prošloj godini bilo aktivno svega 10 kompostana koje su obrađivale nastali biootpad.

Rješavanje problema biootpada jedan je od glavnih prioriteta EU i RH, stoga će JLS i komunalne tvrtke morati ubrzati napore u uspostavljanju kvalitetnog sustava odvojenog prikupljanja biootpada i njegovog ponovnog korištenja – što je u skladu s ciljevima postizanja kružnog gospodarstva. 

Upravo će to biti u fokusu konferencije BIOOTPAD I KOMPOSTIRANJE 2022, koja će se održati 20. prosinca u Zagrebu.

PROGRAM

Glavne teme:

Povećanje konverzije biootpada u koristan resurs

Izgradnja i financiranje kompostana

Smanjenje otpada od hrane

Tehnološka rješenja i inovacije za oporabu biootpada

Sprečavanje neugodnih mirisa

Edukacija građana

Bioplinska postrojenja

Statistike o biootpadu za 2021. godinu:

Ukupno je u 2021. godini nastalo 494.583 tona biootpada iz komunalnog otpada

Odvojeno je sakupljeno 122.175 t biootpada iz komunalnog otpada, odnosno 25%, što je porast za 1 postotni bod u odnosu na 2020. godinu

Na odlagalištima je završilo 328.847 t biootpada, odnosno oko 66% nastale količine

Na oporabu je proslijeđeno oko 20% nastalog biootpada (97.198 t), što je jednako kao i u prethodnoj godini

Odvojeno sakupljanje biootpada provodilo se u svim županijama, ali na području samo 215 JLS (39% svih JLS)

Kako poboljšati rezultate i ubrzati tranziciju prema kružnom gospodarstvu? Kako pretvoriti biootpad u koristan resurs? Kako financirati izgradnju popratne infrastrukture i opreme? Kako edukacijom stanovništva smanjiti nastale količine otpada? – sve su to pitanja kojima ćemo se baviti 20. prosinca u Westinu. Pridružite nam se!

Kako se prijaviti?

Ispunjenu PRIJAVNICU pošaljite na e-mail: info@komunal.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.