Komunalci: Preslabo smo iskoristili EU sredstva za vodovod i odvodnju!

U Zagrebu je održana specijalizirana konferencija Voda – najvrjedniji resurs budućnosti. Aktualna problematika okupila je oko 200 zainteresiranih strana, iz sektora vodoopskrbe i odvodnje, jedinica lokalne samouprave, resorna ministarstva, poznate stručnjake, dobavljače tehnologija i mnoge druge.Pitanje upravljanja vodnim resursima je strateški i politički izazov, ne samo na razini RH, nego i na razini EU.Niz je otvorenih pitanja na koja se na ovoj konferenciji tražio odgovor, od toga hoćemo li plaćati penale ako se obveze preuzete prema EU ne ispune na vrijeme, jesu li svi izgrađeni uređaji za pročišćavanje potrebni te ispunjavaju li nužne tehničke uvjete, hoće li se mijenjati cijena vodnih usluga i u kojoj mjeri, je li potreban ulazak privatnog kapitala u sektoru vodnog gospodarstva, treba li vodu kao resurs uvrstiti kao Ustavnu kategoriju, hoće li se okrupnjavati sustav pružatelja usluga u gospodarenju vodama do edukacijskih i razvojnih pitanja.

Potpora nadležnih ministarstava. Voda mora ostati pod javnim nadzorom!

Voda je strateško dobro od socijalnog, javnog i zdravstvenog značaja i kao takvom treba holistički gospodariti, rekla je u uvodnom obraćanju pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Lidija Runko Luttenberger, dodavši kako je tržišno gospodarenje, gdje se vodi pristupa kao robi, neprihvatljivo.

Među uvodnim govornicima prisutnima se obratio niz predstavnika institucija iz Hrvatske i regije. U ime domaćina, Grada Zagreba, govorila je Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, istaknuvši stratešku važnost vode kao resursa te postignuća Grada na području vodoopskrbe. Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, iznio je dio aktivnosti Hrvatskih voda te istaknuo nedavno usvojeni Plan upravljanja vodnim područjima, o čijem je donošenju ovisilo povlačenje EU sredstava. Ovakvi skupovi dobra su podloga za izmjenu znanja i iskustava, rekao je Bego Gutić, premijer Tuzlanskog kantona BiH, te nadodao kako zaključci i preporuke konferencije trebaju biti podloga donositeljima odluka za usvajanje zakonskih i podzakonskih akata, a sudionike je pozvao na sličan skup u Tuzli.

Predsjednica Hrvatskog društva za zaštitu voda, Mara Pavelić, postavila je pitanje isplativosti UPOV-a. Uređaji se kvare vrlo brzo nakon puštanja u rad, a to je neodgovorno trošenje javnih sredstava, rekla je Pavelić. Potvrda uspješnosti skupa je i prisustvo predstavnika strukovnog udruženja Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije, nastalog kao rezultat bottom-up inicijative s ciljem međusobne pomoći i zajedničkog nastupa prema donositeljima odluka.

3,7 mlrd. EUR za usklađivanje s EU direktivama

Da bismo se do 2023. godine uskladili s dva najvažnija propisa, Direktivi o vodi za piće i Direktivi o komunalnim otpadnim vodama, trebamo uložiti 3,7 mlrd. EUR, rekla je Elizabeta Kos, pomoćnica ministra poljoprivrede. Naime, do te je godine, između ostalog, potrebno za sva naselja s više od 2000 ES izgraditi uređaj za pročišćavanje, istaknula je pomoćnica. Prezentirala je dosad učinjene i najavila buduće mjere u nadležnosti Ministarstva.

Glavni organizator konferencije je časopis Komunal, potporu je dalo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a partneri su hotel Westin, Hrvatsko društvo za zaštitu voda i tvrtka Aqua Libera. Dvije panel rasprave, mnoštvo prezentacija, razgovora s povodom i blic-pitanja voditelja sukus su današnjeg skupa, čiji će se zaključci i preporuke predstaviti nadležnim institucijama.

Komentiranje nije dozvoljeno.