KOMUNALAC KOPRIVNICA KREĆE U DOGRADNJU KOMPOSTANE: Imat će kapacitet od 9.000 tona godišnje

U prostorijama Komunalca Koprivnica potpisan je ugovor za projekt dogradnje, unapređenja i opremanja postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu. Ugovor je vrijedan 14,9 mil. KN, a projekt će izvoditi međimurski Tehnix.

Projekt se odnosi na izgradnju dvije hale na postojećoj Kompostani na površini od 4.017 m2, koje će služiti za  zaprimanje, obradu i predobradu biootpada te proizvodnju komposta.

U jednoj će hali biti laboratorij za praćenje samog procesa kompostiranja tako da će se u svakom procesu dobiti kvalitetan kompost. Bit će ugrađene dvije sabirne jame za tehničke vode, po jedna u svakoj hali, a napravit će se i recirkulacija vode za daljnje zalijevanje.

Uz dvije hale sagraditi će se i natkriveni dio gdje će se skladištiti gotov kompost, nova pakirnica za vreće od 10 do 50 kilograma, a nabavit će se i novo sito za prosijavanje, drobilica za usitnjavanje, novi utovarivač za manipulaciju biorazgradivim otpadom te napraviti još jedna praonica za vozila.

Kapacitet postrojenja će biti 9.000 tona biootpada godišnje.

Komentiranje nije dozvoljeno.