Istra: IVS nastavlja s ulaganjima u odvodnju

Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naselju Loborika u Istri, vrijedan 9,25 mil. KN, kandidiran je na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Natječaj je proveden u sklopu Mjere 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, a dio je Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji se financira sredstvima europskih fondova. Za projekt koji obuhvaća izgradnju 4.855 metara gravitacijske mreže, 518 metara tlačnih cjevovoda i triju crpnih stanica, kao i priključenje 164 domaćinstva na novi sustav fekalne odvodnje, računa se dobivanje potpore od oko milijun EUR. U naselju Loborika danas nema sustava odvodnje, domaćinstva su priključena na septičke jame, pa će se izgradnjom kanalizacije znatno zaštititi okoliš te poboljšati stanje vode u prirodi. Provedbom ovog projekta lokalna izvorišta vode će se zaštiti od onečišćenja, uslijed nekontroliranog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda, što je bio slučaj do sada. Očekuje se da će ugovor za izvođenje predmetnih radova biti potpisan u ožujku, a isti bi trebali trajati 21 mjesec.

Komentiranje nije dozvoljeno.