HRVATSKE VODE: Završena sanacija nasipa oštećenog u potresu

Hrvatske vode izvijestile su kako je završeno održavanje, odnosno sanacija nasipa na desnoj obali rijeke Save – Donje Bukevje nakon oštećenja nastalih u zagrebačkom potresu za čiju realizaciju se dodjeljuju bespovratna financijska sredstva Fonda solidarnosti Europske unije.

„Tijekom potresa 22. ožujka 2020. godine u Zagrebu došlo je do oštećenja nasipa, obaloutvrde i pera na desnoj obali Save na lokaciji Donje Bukevje na dionici RKM 669+186 – RKM 669+697 nizvodno i  RKM 669+697 – RKM 670+793 uzvodno. Zbog opasnosti za zdravlje i imovinu ljudi uslijed pojave vlačnih pukotina u vodnoj nožici desnog savskog nasipa te nakon provedenih geomehaničkih ispitivanja i geodetskih snimanja Hrvatske vode, Centar obrane od poplave Sektora C donosi rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava za dionicu C.13.2. te se hitno pristupa aktivnostima u cilju sanacije oštećenja na ugroženoj dionici“, objasnili su iz Hrvatskih voda.

Sanacija je izvršena u periodu od 22.3.2020. do 31.10.2021. godine, a utrošeno je 33,3 milijuna kuna. Za sanaciju je u listopadu potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, čime su pokriveni svi troškovi projekta.

Komentiranje nije dozvoljeno.