HGK: predstavljen protokol EU-a za gospodarenje građevnim otpadom

Protokol je predstavljen na Konferenciji o gospodarenju građevnim otpadom i otpadom od rušenja održanoj 14.09. u Hrvatskoj gospodarskoj komori, koja je okupila dionike iz akademske zajednice, nadležnih institucija, realnog sektora, kao i stručnjake iz područja gospodarenja građevnim otpadom. Svake godine nastaju dvije tone građevnog otpada od rušenja po stanovniku Europe. Kako bi se ta gomila otpada pretvorila u ekonomsku i socijalnu priliku, Europska komisija izradila je Protokol EU-a za gospodarenje građevnim otpadom i otpadom od rušenja. Wojicech Klimek, predstavnik EK pri istraživačkom programu FP7 rekao je da Protokol treba pomoći da se otpad čim više koristi, a dobra kvaliteta materijala koji se koristi u građevinarstvu donosi povjerenje i stvara povećanu potražnju na tržištu za takvim materijalima, nakon koje će slijediti i povećana proizvodnja, odnosno reciklaža.

Komentiranje nije dozvoljeno.