EUROPSKI PARLAMENT: Loša kvaliteta zraka je glavni uzrok prerane smrti u Europi!

Potrebno je više pažnje i financija javnom zdravstvu, migracijama, čistom zraku i vodi – navodi se u priopćenju EP od 20.07. o.g. Nacionalne vlade su odgovorne za organiziranje i pružanje zdravstvene skrbi i socijalne sigurnosti, dok je uloga EU-a dopunjavanje i podrška državama članicama u poboljšanju zdravlja svih Europljana, smanjenju nejednakosti u zdravstvu i realizaciji ”socijalne Europe”. Razvoj tržišta rada i slobodno kretanje ljudi i robe na unutarnjem tržištu zahtijevaju daljnju koordinaciju pitanja i politike javnog zdravstva koja podrazumijeva udruživanje resursa i rješavanje zajedničkih izazova kao što su antimikrobna rezistencija, sprječavanje kroničnih bolesti i starenje stanovništva.

U priopćenju se ponavlja zabrinjavajuća činjenica kako je loša kvaliteta zraka glavni uzrok prerane smrti u Europi. Već od početka 1970-ih, EU je poduzela mjere za kontrolu emisija štetnih tvari, a tijekom 2016. donesena je nova direktiva kojom se postavljaju strože nacionalne granice emisija za ključne onečišćujuće tvari u zraku, kako bi se njihov utjecaj na zdravlje prepolovio u odnosu na 2005. godinu. Okvirna direktiva o vodama štiti vode EU-a i odnosi se na sve kopnene i površinske vode, uključujući rijeke, jezera i obalne vode. Prisustvo bakterija u vodi za kupanje nadzire se putem pripadajuće direktive, a EU također redovito ažurira svoju direktivu o pitkoj vodi, s ciljem dodatnog poboljšanja kvalitete pitke vode, kao i pristup do nje, istovremeno nastojeći smanjiti plastični otpad uzrokovan potrošnjom vode u bocama.

EU je razvila stroga pravila koja jamče visoku razinu sigurnosti u svim fazama procesa proizvodnje i distribucije hrane, a 2017. godine pooštreni su službeni pregledi u cijelom lancu prehrane. Ove godine zastupnici Europskog parlamenta su usvojili izvješće o tome kako poboljšati održivu uporabu pesticida. Bolji pristup osoba s invaliditetom, odnosno kreiranje zdravih radnih mjesta također je predmet izmjena zakonodavstva u EU, jer se postavljaju minimalni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi u cilju zaštite zaposlenika na radnom mjestu, a kako bi se državama članicama omogućilo primjenu strožih odredbi. EU sve više pažnje posvećuje zaštiti na radu, odredbama o sigurnoj upotrebi opreme, zaštiti trudnica i mladih radnika te izloženosti buci ili određenim tvarima, kao što su karcinogene i mutagene tvari. Više o tome pročitajte na: www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20190705STO56307/improving-public-health-eu-measures-explained

Komentiranje nije dozvoljeno.