EUROPSKA KOMISIJA: 222 mil. EUR za 139 projekata u zaštiti okoliša

Krajem rujna Europska komisija odobrila je investicijski paket od 222 mil. EUR iz proračuna EU u sklopu LIFE programa za zaštitu okoliša i klimatske akcije kako bi podržala tranziciju na održivije i niskougljično gospodarstvo.

Očekuje se da će uložena sredstva mobilizirati dodatna ulaganja koja će dovesti do ukupno 379 mil. EUR usmjerenih prema 139 novih projekata u 20 država članica.

Povjerenik za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, Karmenu Vella, rekao je: “U 25. godini provođenja, program LIFE nastavlja ulagati u inovativne projekte s visokom dodanom vrijednošću za ljude, tvrtke i prirodu. Program pretvara tržišne tehnologije u nove, zelene poslove. ” Značajan dio sredstava, točnije 181,9 mil. EUR uložit će se u projekte u području zaštite okoliša i resursa, prirode i biološke raznolikosti te u upravljanje i informiranje. Očekuje se da će projekti pomoći državama članicama u njihovom prijelazu na kružno gospodarstvo. U području klimatskih aktivnosti, EU će uložiti 40,2 mil. EUR za potporu prilagodbi, ublažavanju i upravljanju klimatskim promjenama te informacijskim projektima.

Program LIFE je instrument financiranja EU za djelovanje na okoliš i klimu, kojim je od 1992. godine sufinancirano više od 4.500 projekata diljem EU i u trećim zemljama i do sada je preko LIFE-a mobilizirano preko 9 mlrd. EUR.

Komentiranje nije dozvoljeno.