EUROPSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ: Pročišćavanje otpadnih voda mora se bazirati na lokalnim potrebama

Većina europskih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u urbanim područjima usredotočena je na pročišćavanje vode i njezino vraćanje u okoliš jednostavnim, linearnim pristupom. Međutim, uz korištenje novih tehnologija i inovacija, ovi objekti mogu djelovati kao čvorišta resursa pružajući pročišćenu vodu, energiju, hranjive tvari i organske materijale za ponovnu upotrebu, recikliranje i oporavak, navodi se u EEA-inom izvješću.

Time bi se osiguralo da pročistači ispune ambicije u okviru Europskog zelenog plana. U izvješću se iznose politička razmatranja za prijelaz na održivost u okviru Europskog zelenog plana, usredotočujući se na prilike za postizanje nulte razine onečišćenja i cirkularnosti.

Upravljanje otpadnim vodama daleko je od „čistog“ procesa diljem Europe. Tretman pročišćavanja, ističe se u izvješću, može dovesti do stvaranja stakleničkih plinova i kontaminiranog mulja, koji mogu zagaditi ​​zrak, tlo i vodu. Postrojenja za pročišćavanje suočavaju se s dodatnim izazovima kao što su oborinske vode zbog ekstremnih vremenskih uvjeta uzrokovanih klimatskim promjenama, ali i činjenicom da postoji mnogo više zagađivača u urbanim otpadnim vodama nego što je ranije bilo priznato zakonodavstvom EU-a.

Pregledi i ocjene ključnih dijelova europskog zakonodavstva kao što su Direktiva o pročišćavanju gradskih otpadnih voda i Direktiva o kanalizacijskom mulju predstavljaju priliku za modernizaciju i poboljšanje koherentnosti u cijelom sektoru i pomažu u ispunjavanju ambicija Europskog zelenog dogovora. U izvješću se navodi da je potrebno djelovanje u drugim povezanim područjima kako bi se podržalo pročišćavanje vode u postizanju buduće održivosti i smanjenju onečišćenja. Konkretno, potrebni su napori kako bi se osiguralo učinkovitije korištenje vode i kontrola onečišćenja, odnosno kako bi se na najmanju moguću mjeru sveo volumen vode koju treba pročistiti te razina kontaminacije.

Ipak, izvješće naglašava i kako pročišćavanje otpadnih voda ne zahtijeva univerzalna rješenja. Lokalni uvjeti zahtijevaju lokalna rješenja. Financijski resursi, dostupnost zemljišta, gustoća naseljenosti, priroda dolazne vode i vrste industrijske aktivnosti utječu na dostupne opcije. Osiguravanje fleksibilnih pristupa za ispunjavanje potrebnih standarda kvalitete može omogućiti inovacije i lokalno prikladna rješenja.

Komentiranje nije dozvoljeno.