EU najavljuje nove mjere za očuvanje vode koje uključuju poboljšanja politike cijena i provedbu kampanje za podizanje svijesti

Raspolaganje vodnim resursom jedan je od najvećih razvojnih izazova modernog doba. Mnoge zemlje Europske unije se suočavaju s izazovima poput suše i rastuće potražnje, što je veliki izazov u upravljanju potrošnjom vode. Prema novom izvješću Europske agencije za okoliš (EEA), EU će zahtijevati bolju kombinaciju cjenovnih i necjenovnih mjera kako bi se osigurala učinkovita uporaba vode za kućanstvo.

Studije su pokazale da politike vodoopskrbe EU potiču zemlje članice da provedu bolje prakse upravljanja, a posebno naplatne politike (naknade ili tarife za korištenje vode) u kombinaciji s drugim mjerama, kao što je poticanje korištenja uređaja za uštedu vode na tuševima ili slavinama ili provedbu kampanja za obrazovanje i podizanje svijesti. Zaključuje se kako bi nacionalne i lokalne strategije upravljanja vodama trebale biti usredotočene na stvaranje najučinkovitijih kombinacija kako bi dobili učinkovite rezultate u smanjenju potrošnje vode kućanstva i poboljšanju učinkovite uporabe.

Komentiranje nije dozvoljeno.