EU GRAĐANI PODRŽAVAJU ZAŠTITU OKOLIŠA: Najvažnija pitanja su im klimatske promjene, zrak i otpad

Najnoviji rezultati ankete Eurobarometra pokazuju da građani žele da se više radi na zaštiti okoliša te da bi to trebala biti zajednička odgovornost velikih poduzeća i industrije, nacionalnih vlada i EU-a te samih građana. Tako je čak 94 % građana u svim državama članicama EU-a reklo da im je zaštita okoliša važna.

Uz to, 91 % građana slaže se da su klimatske promjene ozbiljan problem u EU-u, dok 83 % ispitanika smatra da je za zaštitu okoliša potrebno europsko zakonodavstvo. Ispitani građani smatraju da su najučinkovitiji načini rješavanja ekoloških problema „promjena načina potrošnje” i „promjena načina proizvodnje i trgovine”.

Isto tako, prema rezultatima ankete najvažnijim ekološkim pitanjima smatraju klimatske promjene, onečišćenje zraka i otpad. Više od tri četvrtine (78%) ispitanika smatraju da ekološka pitanja imaju izravan učinak na njihov svakodnevni život i zdravlje. Više od 80% građana zabrinuto je zbog utjecaja kemikalija u proizvodima koje svakodnevno upotrebljavaju. Nadalje, među više od 27.000 ispitanika postoji čvrsta potpora mjerama politike usmjerenima na smanjenje plastičnog otpada i bacanja otpada u okoliš.

Rezultati pokazuju i da građani smatraju da bi proizvodi trebali biti izrađeni tako da se olakša recikliranje plastike, dok bi se industrija i trgovci na malo trebali potruditi da smanje količinu plastične ambalaže. Istovremeno, građane bi trebalo podučiti kako da smanje količinu plastičnog otpada, a lokalne bi vlasti trebale osigurati brojnija i bolja prikupljališta plastičnog otpada.

Komentiranje nije dozvoljeno.