Energetska budućnost – počinje razgradnja elektrana na fosilna goriva

Ukoliko želi dostići ambiciozne ciljeve i do 2050. godine smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 80-95 posto u odnosu na razinu iz 1990. godine, EU će morati uvesti značajne promjene u sustav opskrbe energijom. Potrebna je jasna i dalekovidna strategija ulaganja u elektroenergetski sektor u skladu s dugoročnim ciljem smanjenja emisije CO2, priopćeno je iz Europske agencije za okoliš (EEA). Smanjenje proizvodnje električne energije iz ugljika stožerno je u ostvarenju ciljeva niskougljičnog gospodarstva u EU. Proizvodnja električne energije odgovorna je za čak trećinu emisija stakleničkih plinova te će se zahtijevati ulaganja u čiste izvore energije. Jedna od mjera svakako će biti i zamjena starih i dotrajalih elektrana na ugljen s obnovljivim izvorima. Maroš Šefčovič, dopredsjednik Europske komisije za energetsku uniju izjavio je kako će se investicije u narednim godinama usmjeravati prema obnovljivim izvorima energije. EU trenutno proizvodi 4 puta više energije iz vjetra te čak 70 puta više solarne energije u odnosu na 2005. Prema izvješću Europske agencije za okoliš, raniji trendovi produljenja vijeka velikih elektrana na fosilna goriva (kapaciteta 200 MW i više) ili izgradnja novih bili bi u suprotnosti sa strategijom dekarbonizacije EU te bi moglo dovesti do prekapacitiranosti fosilnim gorivima. Trenutno, energetska postrojenja imaju tendenciju produljenja rada velikih, ugljično intenzivnih postrojenja. Ukoliko se taj trend nastavi usporedno s dodavanjem novih kapaciteta na fosilna goriva, sve bi elektrane morale smanjiti aktivnost kako bi se zadovoljili ciljevi smanjenja emisije stakleničkih plinova. Izvješće također poziva na integrirano i koherentno praćenje napretka u klimatskim i energetskim ciljevima EU. To uključuje redovitu razmjenu informacija o razvoju kapaciteta fosilnih goriva i informacije o očekivanim razinama ugljičnog intenziteta u kratkom i srednjem roku. Također se navodi da usklađivanje energije, klime i politika zaštite okoliša može povećati prednosti i ubrzati prijelaz ka sigurnom, održivom i konkurentnom energetskom sektoru u EU.

Komentiranje nije dozvoljeno.