ELOO SUSTAV UŠAO U OBAVEZNU UPOTREBU: Lakša evidecija divljih deponija

Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izvijestili su kako je sustav evidencije lokacija odbačenog otpada ELOO u punoj funkciji te kako je njegovo korištenje obavezno od strane jedinica lokalne samouprave. ELOO je dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom, a od listopada prošle godine je bio u testnom radu.

Za potrebe evidencije podataka o lokacijama odbačenog otpada kreirane su web i mobilna aplikacija, a sustav je dostupan široj javnosti, iako je prvenstveno namijenjen komunalnom redarstvu za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada. Lokacije odbačenog otpada građani mogu prijaviti kroz mrežnu stranicu http://eloo.haop.hr na način da lokaciju označe na karti, odaberu županiju i grad/općinu, opišu lokaciju i vrstu odbačenog otpada, te prilože fotografiju odbačenog otpada.

Komunalni redari zaduženi za lokaciju na kojoj je otpad prijavljen dobivaju obavijest, kako bi mogli obraditi prijavu. Komunalno redarstvo je dužno ispitati svaku prijavu zaprimljenu putem ELOO sustava u roku ne duljem od 8 dana od dana podnošenja prijave, te u roku od 8 dana od dana postupanja po prijavi upisati u aplikaciju status postupanja.

U testnom periodu od listopada 2019.godine evidentirano je više od 540 prijava lokacija odbačenog otpada od strane građana, a pravilnikom o gospodarenju otpadom korištenje sustava ELOO postalo je obavezno za JLS od 23. listopada.

Komentiranje nije dozvoljeno.