EDUKACIJE UDRUGE GRADOVA: Održana svestrana obuka komunalnih redara

Udruga gradova u RH kontinuirano organizira obuke za komunalne redare diljem Hrvatske. U Zagrebu je 23. rujna održana jednodnevna obuka s nizom zanimljivih tema. Obveze i ovlasti komunalnih redara u Hrvatskoj su, pored nadzora javno-prometne površine, kontroliranja postavljanja i uklanjanja naprava na takvim područjima, i uklanjanje letaka, snijega s kolnika i krovova, grafita i plakata te otpada s javnih površina. Oni brinu i o provođenju niza propisa, od uvjeta i načina držanja kućnih ljubimaca do Zakona o građevinskoj inspekciji.

Jednodnevne obuke za komunalne redare u organizaciji Udruge gradova pokazale su se kao uspješan način prevođenja propisa u praksu. Tako je 45 redara u srijedu 23. rujna u zagrebačkom hotelu Antunović imalo priliku čuti svježe informacije iz područja zakonske regulative u području gospodarenja otpadom, postupanju komunalnog redarstva na temelju Odluke o komunalnom redu te Prekršajnog zakona, mogućnostima videonadzora u praćenju komunalnog reda i praktičnim primjerima postupanja komunalnih redara temeljem Zakona o općem upravnom postupku.

Komentiranje nije dozvoljeno.