EBRD dao Puli 5 mil. EUR za autobuse na plin

Autobusni prijevoznik Pulapromet d.o.o. iz Pule nabavit će 20 novih autobusa na plin, za što im je odobreno 5 mil. EUR zajma od EBRD-a. Novi autobusi u odnosu na dosadašnje imat će manju potrošnju goriva, niže emisije CO2, nižu razinu buke te će omogućavati veću udobnost za putnike. EBRD će osigurati dodatnih 410.000 EUR za tehničku potporu i pripremu prostorno-planske dokumentacije te provedbu projekta. „Ovim novim zajmom produbljujemo suradnju s Pula-prometom i gradom Pula. Investicija u nove autobuse osigurat će niz dobrobiti stanovnicima i posjetiteljima, a doprinijet će i boljem pozicioniranju Pule kao vodeće turističke destinacije u Istri”, rekla je Vedrana Jelušić Kašić, regionalna direktorica EBRD-a za Hrvatsku, Mađarsku, Slovačku i Sloveniju. Boris Miletić, gradonačelnik Pule rekao je kako se grad sve više okreće izvorima energije prihvatljivijim za okoliš te ulaže znatna sredstva u obnovu i podizanje kvalitete javnog prijevoza.

Komentiranje nije dozvoljeno.