DVOJBE STRUČNJAKA OKO AGLOMERACIJA: Može li Hrvatska očekivati sankcije?

U sklopu obilježavanja godišnjice Hrvatskog društva za zaštitu voda održano je i nekoliko stručnih prezentacija na temu zaštite voda. Dr.sc. Dražen Vouk, ujedno i član Međunarodnog udruženja za vode (IWA), osvrnuo se na izradu ekspertnog sustava SOWAS koji je kreiran kao pomoćni alat za definiranje strategije zbrinjavanja otpadnih voda na užim i širim regionalnim područjima Hrvatske.

S obzirom na to da 40% hrvatskog stanovništva živi u naseljima koja imaju do 2.000 stanovnika, jednom kad se riješi planirana strategija izgradnje aglomeracija, Hrvatskoj će preostati puno posla do ispunjenja europskih ciljeva, istaknuo je Vouk i nadodao kako Hrvatskoj nedostaje strateški pristup te da su projekti aglomeracija megalomanski i, zbog visokih ugovorenih troškova, primjereni potrebama politike. Sa stručnog stajališta, smatra Vouk, riječ je o neprimjerenim i tehnološki neopravdanim troškovima.

Nadalje, veliki su problemi i potkapacitiranost naručitelja te slaba educiranost krajnjih korisnika o funkcioniranju sustava, što se ne može zakonski urediti. Trenutačna priključenost stanovništva na kanalizacijsku mrežu je između 40 i 70%, a ako u doglednom vremenu neće biti ispunjeni europski uvjeti i ciljevi, Hrvatska može očekivati pojačani nadzor EU i, na koncu, vraćanje uloženih sredstava.

Kao recenzenti projektne dokumentacije, suočili smo se s velikim neskladom jer su uređaji nerentabilni ili preskupi za održavanje, što naglašava odgovornost projektanata – zaključio je Vouk i predstavio sustav SOWAS. On se sastoji iz tri međusobno povezana modula koji pomažu pri provođenju postupka odlučivanja i odabira optimalnih tehničko-tehnoloških rješenja odvodnje, pročišćavanja i dispozicije otpadnih voda. Riječ je o sustavu čije je težište stavljeno upravo na sustave javne odvodnje u ruralnim naseljima, a korisniku daje na uvid niz korisnih podataka i izračuna, kao što su ukupni ili jedinični troškovi izgradnje pogona i održavanje.

Komentiranje nije dozvoljeno.